ค่าบริการนำเข้าสินค้า

การคิดค่าใช้จ่ายเบื้องต้นในการนำเข้าสินค้านั้นจะขึ้นอยู่กับระยะทางจัดส่งสินค้า ประเภทสินค้า บรรจุภัณฑ์ที่บรรจุ ระยะเวลาในการจัดส่ง และวิธีการในการจัดส่ง ซึ่งมี 2 รูปแบบดังนี้
pricing-1

คิดราคาตามน้ำหนักสินค้า

สำหรับสินค้าที่ไม่กินพื้นที่ในการจัดวาง และไม่ใช่สินค้าประเภทที่มีน้ำหนักเบา เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า หนังสือ เป็นต้น
pricing-2

คิดราคาตามปริมาตรสินค้า

ได้แก่สินค้าที่ใช้พื้นที่จัดวางสินค้า มีน้ำหนักเบาและมีขนาดใหญ่ ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าบรรจุกล่อง เช่น รองเท้า ของเล่น ตุ๊กตา เป็นต้น

เกณฑ์การเลือกคิดค่าขนส่ง

น้ำหนักเชิงปริมาตร-น้ำหนักไดเมนชั่น = (กว้าง x ยาว x สูง หน่วยเป็น CM) หาร 5000 ถ้าน้ำหนักจริงของสินค้ามากกว่าน้ำหนักเชิงปริมาตร สินค้าชิ้นนั้นๆ จะถูกคิดเป็น แบบตามน้ำหนักกิโล แต่ถ้าน้ำหนักจริงของสินค้าน้อยกว่าน้ำหนักเชิงปริมาตร สินค้าชิ้นนั้นๆ จะถูกคิดแบบ ปริมาตรสินค้า (คิว)

ตัวอย่าง

สินค้า 1 ลัง ขนาดลัง 30x40x50 cm น้ำหนักจริง 10 กิโล น้ำหนักเชิงปริมาตร = (30x40x50) / 5000 = น้ำหนักเชิงปริมาตร 12 กิโล ดังนั้น สินค้าชิ้นนี้จะคิดราคาแบบเชิงปริมาตร (คิว)

สูตรในการหาจำนวนคิวสินค้า = (กว้าง x ยาว x สูง หน่วยซม.) หาร 1000000 ดังนั้นสินค้าชินนี้จำนวนคิวคือ = (30x40x50) / 1000000 = 0.06 คิว

หากไม่แน่ใจว่าสินค้าที่คุณต้องการนำเข้าคิดราคาแบบไหน เรายินดีตอบข้อสงสัยของคุณ

ติดต่อเรา